19-05-2013 promotie stuurman T. Bras

Vandaag is T. Bras gepromofeerd als kapitein.
Hij is vandaag in Rotterdam aan boord van de Samira aangemonsterd als kapitein.

Na het behalen van de nodige cursussen zoals Management en Medisch onbeperkt heeft hij zijn vaarbevoegdheid gekregen als Master <3000GT.

De afgelopen periode van begin maart tot half april heeft hij samen met kapitein M.L. van den Burg gevaren. In deze periode heeft hij zijn praktische kennis opgedaan om kapitein te worden.

Wij wensen hem goede reizen en zullen hem waar nodig de gevraagde support geven.

Sucses Thymen en hou haar heel!