30-01-2013 wederom goed gekeurd door VTL

Toucan Maritime is vandaag wederom goedgekeurd voor erkend leerbedrijf door VTL.
Voor de erkenning heeft VTL een bezoekje gebracht aan de Samira te Rotterdam. 

Voor de Samira is de volgende erkenning afgegeven:
Nummer erkenning: 13.01.320
95730 Stuurman alle schepen begindatum: 08-04-2013-einddatum: 08-04-2017
   1   OL nautisch A-II/1 (voert de nautische taken uit op operationeel niveau A-II/1 op alle schepen)
   2   ML nautisch A-II/2 (voert de nautische taken uit op management niveau A-II/2 op alle schepen)
   5   Voert de veiligheidstaken uit (op alle schepen)
95731 Scheepswerktuigkundige kleine schepen begindatum: 08-04-2013-einddatum: 08-04-2017
   3   OL technisch A-III/1 (voert de technische taken uit op operationeel niveau A-III/1 op kleine schepen)
   4   ML technisch A-III/2 (Voert de technische taken uit op management niveau A-III/2 op kleine schepen)
   5   Voert de veiligheidstaken uit (op kleine schepen)
95732 Stuurman kleine schepen begindatum: 08-04-2013-einddatum: 08-04-2017
   1   OL nautisch A-II/1 (voert de nautische taken uit op operationeel niveau A-II/1 op kleine schepen
   2   ML nautisch A-II/2 (voert de nautische taken uit op management niveau A-II/2 op kleine schepen)
   5   Voert de veiligheidstaken uit (op kleine schepen)
95733 Stuurman-werktuigkundige kleine schepen begindatum: 08-04-2013-einddatum: 08-04-2017
   1   OL nautisch A-II/1 (voert de nautische taken uit op operationeel niveau A-II/1 op kleine schepen
   2   ML nautisch A-II/2 (voert de nautische taken uit op management niveau A-II/2 op kleine schepen)
   3   OL technisch A-III/1 (voert de technische taken uit op operationeel niveau A-III/1 op kleine schepen)
   4   ML technisch A-III/2 (Voert de technische taken uit op management niveau A-III/2 op kleine schepen)
   5   Voert de veiligheidstaken uit (op kleine schepen)

Voor de Tucana is de erkenning afgegeven:
Nummer erkenning: 13.01.321
95728 Maritiem officier alle schepen begindatum: 08-04-2013-einddatum: 08-04-2017
   1   OL nautisch A-II/1 (voert de nautische taken uit op operationeel niveau A-II/1 op alle schepen)
   2   ML nautisch A-II/2 (voert de nautische taken uit op management niveau A-II/2 op alle schepen)
   3   OL technisch A-III/1 (voert de technische taken uit op operationeel niveau A-III/1 op alle schepen)
   4   ML technisch A-III/2 (Voert de technische taken uit op management niveau A-III/2 op alle schepen)
   5   Voert de veiligheidstaken uit (op alle schepen)
95730 Stuurman alle schepen begindatum: 08-04-2013-einddatum: 08-04-2017
   1   OL nautisch A-II/1 (voert de nautische taken uit op operationeel niveau A-II/1 op alle schepen)
   2   ML nautisch A-II/2 (voert de nautische taken uit op management niveau A-II/2 op alle schepen)
   5   Voert de veiligheidstaken uit (op alle schepen)
95731 Scheepswerktuigkundige kleine schepen begindatum: 08-04-2013-einddatum: 08-04-2017
   3   OL technisch A-III/1 (voert de technische taken uit op operationeel niveau A-III/1 op kleine schepen)
   4   ML technisch A-III/2 (Voert de technische taken uit op management niveau A-III/2 op kleine schepen)
   5   Voert de veiligheidstaken uit (op kleine schepen)
95732 Stuurman kleine schepen begindatum: 08-04-2013-einddatum: 08-04-2017
   1   OL nautisch A-II/1 (voert de nautische taken uit op operationeel niveau A-II/1 op kleine schepen
   2   ML nautisch A-II/2 (voert de nautische taken uit op management niveau A-II/2 op kleine schepen)
   5   Voert de veiligheidstaken uit (op kleine schepen)
95733 Stuurman-werktuigkundige kleine schepen begindatum: 08-04-2013-einddatum: 08-04-2017
   1   OL nautisch A-II/1 (voert de nautische taken uit op operationeel niveau A-II/1 op kleine schepen
   2   ML nautisch A-II/2 (voert de nautische taken uit op management niveau A-II/2 op kleine schepen)
   3   OL technisch A-III/1 (voert de technische taken uit op operationeel niveau A-III/1 op kleine schepen)
   4   ML technisch A-III/2 (Voert de technische taken uit op management niveau A-III/2 op kleine schepen)
   5   Voert de veiligheidstaken uit (op kleine schepen)